logo_ontwerp
wie | logo-ontwerp | contact

Wij zijn gepsecialiseerd in het ontwerp van logo en huisstijl voor firma's, zowel voor de kleine KMO, overheidsbedrijven als voor nationale firma's.

Een goed logo vertelt een verhaal, heeft een sterke herinneringswaarde en gepaste kleurensymboliek.

Voor het ontwerpen van een logo hebben we eerst een verkennend gesprek, tonen we enkele ontwerpen die we na bespreking uitwerken en digitaal aanleveren.

Maar een logo is slechts een onderdeel van de totale visuele huisstijl van een firma. Briefpapier, fax, wagenpark, signalisatie, powerpoint presentatie, website... bepalen mee het gezicht van de firma.

Klik hier voor een kleine presentatie